Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen – coolmobility GmbH, 33719 Bielefeld, Ludwig-Ehrhard-Allee 3, e-mail: shop@coolmobility.de, tel.: 0521/32 99 88 0, door middel van een duidelijk verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) om u op de hoogte te stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij halen de goederen op. U draagt ​​de directe kosten voor het retourneren van de goederen ter hoogte van € 20,-.


Annuleringsformulier

(Als u het contract herroept, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons)

coolmobility GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 3
33719 Bielefeld

Faxnummer: 0521 32 99 88 22
E-mailadres: shop@coolmobility.de

Hierbij herroep ik/wij het door mij/ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen:

Bestelling geplaatst op: ________________________________________________

Bestelnummer (academieXXXX, indien beschikbaar): ___________________________

Goederen zijn ontvangen op: ___________________________________________________

Klanten naam: ______________________________________

Klantadres (met telefoonnummer en e-mailadres): ____________________

Handtekening van de klant ___________________________________________________

Datum________________________________